Tolkning af resultater

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Når dine elever arbejde med din screening, vil resultaterne kunne findes på siden "Mine screeninger". Her har du et samlet overblik over dine elevers besvarelser.

Screeningerne er udarbejdet, så de på en overskuelig måde kan præsentere dine elevers svagheder og styrker, og resultaterne kan også være med til at give dig idéer til særlige områder, du med fordel kan inddrage i undervisningen af grammatik.

Hver del i screeningen kan give mellem 0 og 100 point. De 100 point fordeles på hvert spørgsmål. Dermed kan du bruge pointene til på en nem måde at sammenligne og vurdere elevernes præstationer.

Screeninger i de forskellige sprogfag er ikke ens, derfor skal du læse mere om den pågældende screening til det valgte fag for at få hjælp til at tolke resultaterne. Det kan du gøre ved at bruge de links, som blev præsenteret øverst på denne side.

Hvordan bedømmes eleverne?
Screeningen fungerer ligesom en eksamen/prøve. Eleverne mister ikke point ved at rette i deres svar undervejs i screeningen, og modsat Minlærings øvrige øvelser trækker det ned i bedømmelsen, hvis eleven ikke besvarer et spørgsmål.

Tolkning af resultater i de forskellige fag

Vi har lavet gudies målrettet tolkning af resultater i de forskellige fag. Dem finder du på følgende sider:

Almen sprogforståelse
Engelsk
Spansk
Tysk
Dansk
Fransk

Fik du svar på det du søgte?