Kan vi hjælpe med noget?

Screeninger i spansk

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 måneder siden

Minlærings screening til spansk er en målrettet midtvejstest, som giver dig et nemt overblik over, hvilke områder af den spanske grammatik, eleverne har styr på og svært ved.

Testen indeholder dele, der tester inden for:
Ubestemt og bestemt artikel
Substantiver og deres køn
Bøjning af substantiver og adjektiver
Køn- og talkongruens
Adjektiver og artikler
Genitiv
Sammensatte substantiver
Pronominers former og brug
Bøjning af verber
Ser og estar
Infinitte verbalformer og sammensatte tider
Verbet haber
Perfektum
Nær fremtid
Udvidet nutid
Læsning og forståelse
Lytteforståelse
Numeralier
Klokken på spansk

Du vælger selv hvilke og hvor mange dele, du vil teste eleverne i, og du får for hver overskrift et overskueligt overblik over, hvordan dine elever klarer sig, så midtvejsscreeningen kan danne grundlag for eventuelle indsatsområder i undervisningen.

Fik du svar på det du søgte?