Græsk

Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 måneder siden

Velkommen til vores læremiddel målrettet græsk grammatik.

Progressionsplan:

Planen tager udgangspunkt i, at eleverne ikke har forhåndskendskab til græsk.

- Det græske alfabet er den første, nødvendige forudsætning for de resterende afsnit. Underafsnittet Ældre bogstaver kan springes over i første omgang og fungerer primært som ekstra information for elever, der er interesserede i sproghistorie. Det anbefales, at eleverne læser afsnittet Introduktion, især underafsnittene 1.1 og 1.2, før de sproglige dele, men man kan springe dem over, hvis et forløb kun har fokus på sproglig indlæring.

- Nominer er næste forudsætning for den sproglige progression. Det anbefales, at underafsnittene S.1 og S.2 trænes grundigt af hensyn til genkendelse af kasusendelserne; det kan være en god idé at vente med tredje deklination i S.3, indtil eleverne er trygge i første og anden deklination. På samme måde anbefales det også at fokusere på de adjektiver, der bøjes som første og anden deklination (S.1 og S.2). De personlige og demonstrative pronominer er oplagte at inddrage efter indlæringen af første og anden deklination. Undervejs vil eleverne møde diakritiske tegn, og det vil derfor være naturligt at inddrage afsnittet Diakritiske tegn her, mens underafsnittet DT.2 hører til senere i progressionen.

- Verber anbefales i følgende progression: FV.1, T.1, T.2, D.1, D.2, AS.1 og AS.2. Dvs., at eleverne bør starte med temavokalerne og personendelserne i imperfektiv, aktiv, indikativ, præsens og derfra bygge videre med tempus, diatese og aspekt. Afhængigt af begyndertekst kan det være nødvendigt at introducere infinitivsendelserne ifm. temavokaler og det første sæt personendelser. Perfektiv præsens og præteritum introduceres under tempus, men det anbefales generelt at vente med disse, indtil afsnit T.2 er gennemgået, for at undgå morfologisk forvirring. Afsnittene om modus (M.1 og M.2) og participier (IV.2) hører til senere i progressionen og bør læses, når de optræder i de første originaltekster.

- Når eleverne er trygge i kasusendelserne i første og anden deklination samt det første sæt personendelser, vil det være nødvendigt at stifte bekendtskab med de mest gængse konjunktioner i afsnit U.1 og negationerne i U.3. Det anbefales, at eleverne løbende anvender hele afsnittet Ubøjelige ord.

- Bøjningerne fungerer som referencer til afsnittene, og det anbefales regelmæssigt at inddrage NB.1, NB.2 og NB.3 samt RF.1 og RF.2 tidligt i forløbet. Bøjningen af εἰμί vil også være relevant ifm. den første gennemgang af verber.

Nyttige links:

Du finder en tastaturvejledning her.

Fik du svar på det du søgte?