Administration af hold

Deling af et hold med en kollega

Post by
Marcus Hemmingsen
Deling af et hold med en kollega

Såfremt I er flere undervisere tilknyttet det samme hold i det samme fag, kan I dele holdet med hinanden, så I begge kan følge holdet, oprette lektier mv.

Såfremt I underviser det samme hold men i forskellige fag, bør I oprette holdet enkelt vis (se guide til oprettelse af hold). Såfremt en kollega skal overtage dit hold, bør du i stedet flytte holdet, så du ikke længere følger holdet (se guide til flytning af hold).


1.
Klik på Hold i menuen for oven og klik på det relevante hold.

2. Klik på Indstillinger og klik på feltet Vælg lærere. Vælg nu de kollegaer, du ønsker at dele holdet med og klik på Opdatér. Herefter kan dine kollegaer nu også administrere holdet 🤓

OBS! Fremgår din kollegas navn ikke af listen, så skyldes det nok, at din kollega ikke har logget på Minlæring endnu – og dermed ikke har en aktiv profil. Bed din kollega om at logge ind og gentag ovenstående proces, hvorefter du bør kunne tilføje din kollega.