Administration af hold

Oprettelse af hold via UNI-Login

Post by
Mark Smith
Oprettelse af hold via UNI-Login

For oprettelse af hold via UNI-Login kan du se nedenstående video eller følge de efterfølgende steps:

Hvis I ikke anvender UNI-login, kan du følge denne guide for oprettelse af hold via holdkode.

1. Klik på Hold i menuen for oven og klik på Opret et hold

2. Udfyld oplysningerne om dit hold og klik Videre i bunden. Vælg hernæst de fag, du skal anvende med holdet og klik Videre i bunden.

3. Vælg de bøger, du ønsker at give holdet adgang til (dette kan også ændres efterfølgende) og klik Videre i bunden. Indstil nu bøgernes opsætning og klik Videre.

4. Klik nu på UNI-Login (anbefalet), hvorefter du kan fremsøge dit hold i holdlisten. Vælg holdet og klik på Opret hold i bunden.
Hermed er dit hold oprettet, og alle eleverne kan automatisk logge på www.minlaering.dk med deres UNI-Login 🎉

OBS! Kan du ikke se eller finde dit hold i oversigten kan du gøre følgende:

1. Hvis der er sat et flueben i feltet Foreslåede hold, kan du fjerne det og prøve at finde holdet igen.

2. Hvis du fortsat ikke kan finde dit hold, skyldes det, at holdet ikke er oprettet i UNI-Login af skolen. I det tilfælde skal du oprette dit hold via holdkode eller sammensætte dit hold via UNI-Login.