Kan vi hjælpe med noget?

Hvordan opretter jeg en lektie?

Skrevet af Minlæring
Opdateret 6 måneder siden

Minlærings lektiemodul giver dig mulighed for på en smart og tidsbesparende måde at fremhæve bestemte afsnit og øvelser over for eleverne.

Ved at bruge lektiemodulet kan du udvælge det materiale, eleverne skal arbejde med, og derefter vil eleverne få et overskueligt overblik over, hvilke afsnit og øvelser de skal arbejde med i timen eller hjemmefra – du kan desuden differentiere lektierne og løbende følge med i, hvordan eleverne arbejder med de valgte afsnit og øvelser.

Planlæg og tilrettelæg dine lektier i god tid ved at vælge, hvornår lektierne skal frigives til eleverne. Du kan i den forbindelse med fordel benytte vores progressionsplaner, så du kan få inspiration til, hvilke afsnit du skal arbejde med (og i hvilken rækkefølge).

TIP. Skab en ny dynamik i klassen ved at skjule systemets feedback til lektiernes øvelser. Du kan på den måde vente med at offentliggøre point og feedback for eleverne til efter, du har gennemgået materialet i klassen.

Opret din første lektie
For at oprette en lektie skal du vælge ”Lektier” i topmenuen. Du er nu inde i lektiemodulet, hvor du kan se alle dine holds seneste lektier samt oprette nye lektier til dine hold.

Når du vil oprette din første lektie, klikker du på ”Opret lektier” ud for det relevant hold.

Du skal nu vælge, om du vil oprette lektier til et grammatisk afsnit i en bog (fx ENGRAM, ENGRAM Basis) eller et opgavesæt (fx en eksamensopgave eller en tværgående opgave).

Når du har valgt det ønskede kapitel eller opgavesæt, kan du yderligere specificere, hvilke underafsnit og øvelser du ønsker, at eleverne skal arbejde med.

TIP. Du kan nemt differentiere dine lektier! Ud for hvert afsnit, øvelse, video mv. kan du specificere modtagerne af materialet. Klik på antallet af modtagere for at ændre modtagerne – på den måde kan du fx tildele en ekstra svær øvelse til udvalgte elever i klassen.

Når du er tilfreds, kan du klikke på ”Opret lektier”, hvorefter du skal vælge en afleveringsfrist og eventuelt et tidspunkt, hvor lektierne skal offentliggøres. Som udgangspunkt offentliggøres lektier fra det øjeblik, du opretter lektien, så eleverne med det samme kan kaste sig over din lektie.

NB. Du kan skjule øvelsernes feedback for eleverne. Hvis du vælger, at eleverne ikke skal se øvelsernes resultater, kan eleverne ikke se, om de svarer rigtigt i øvelserne, eller antallet af point, de optjener. Du kan senere offentliggøre elevernes resultater. 

Når du har oprettet lektien, kan du se lektien under siden ”Lektier”, hvor du også kan følge med i, hvordan eleverne arbejder med de oprettede lektier. Lektierne fremhæves på elevernes forsider – når eleverne logger på, kan de derfor med det samme se dine lektier og gå direkte til materialet.

Få tips, tricks og inspiration til at bruge lektiemodulet i ovenstående video.

Fik du svar på det du søgte?