Kan vi hjælpe med noget?

Progressionsplan (HHX)

Skrevet af Minlæring
Opdateret 5 måneder siden

Nedenstående forslag til progressionsplan for undervisningen i almen sprogforståelse dækker minimumskravene, som defineret af læreplanen 2017. Sprogenes veje vil præsentere flere emner og øvelser, der trænere bredere end disse minimumskrav.

Bemærk, at du også har adgang til Minlærings repetitionsøvelser, som findes under tværgående opgavesæt til almen sprogforståelse, herunder også de eksamensforberende øvelser.

Almen grammatik
O.1 Introduktion til ordklasser
O.2 Artikler
O.3 Substantiver
O.5 Adjektiver
O.7 Personlige og possessive pronominer
O.8 Demonstrative pronominer, relative pronominer og indefinitte pronominer
O.9 Verber
O.10 Adverbier
O.11 Præpositioner
O.12 Konjunktioner
O.13 Interjektioner
SL.1 Introduktion til sætningens led
SL.2 Verballeddet
SL.3 Subjekt
SL.4 Direkte objekter
SL.5 Indirekte objekter
SL.6 Repetition af verballed, subjekt, direkte og indirekte objekt
SL.7 Subjektsprædikativ
SL.8 Adverbialled
SL.10 Konjunktional
(HL.1 Helsætning og ledsætning)*
(HL.2 Periode, ytring og sætningsemne)*
(HL.3 Ledsætningstyper)*

Europas sprog, sproghistorie
EU.1 Europas sprog
EU.2 Oversigt over de indoeuropæiske sprog
EU.3 Det indoeuropæiske sprogs historie
EU.7 Det danske ordforråds historie
EU.8 Engelsk sproghistorie
EU.9 Sprog og nationalitet
EU.10 Sprog og kultur
EU.11 Dansk og andre sprog i verden

Sproglig praksis og sproglæringsstrategier
AS.1 Hvad er sprog?
AS.2 Genrer
AS.3 Pragmatik og kommunikationsanalyse
LS.1 Strategier til at lære sprog
LS.2 Strategier til at kommunikere mundtligt
LS.3 Strategier til at kommunikere skriftligt
LS.4 Oversættelsesstrategier
SL.6 Domæner

*kan med fordel vælges til, hvis man ønsker at stille eleverne spørgsmål om dette i slutprøven

Fik du svar på det du søgte?