Minlærings metode og indhold

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Minlæring er en digital læringsplatform, sat i verden for at skabe bedre og smartere læring i sprogfagene. Målet er at styrke elevernes kommunikative kompetencer. Gennem førende teknologi, letlæselig tekst, animerede videoer og intelligente øvelser giver vi underviseren nye, smarte muligheder til undervisningen.

Minlærings fundament er gennemarbejdede læremidler, målrettet fagets læreplaner og didaktiske principper. I bund og grund er Minlærings materialer traditionelle i deres opbygning. Derfor kalder vi også materialerne ’bøger’. Vores digitale bøger er lineært opbygget, så de følger en naturlig progression og nemt kan integreres i undervisningen. Materialerne kan dog også tilgås fragmenteret, hvor eleverne arbejder med individuelle fejl på egen hånd. Endelig kan materialerne til hvert fag bruges som komplette opslagsværker.

Smarte læremidler
Vi har gjort det smart at arbejde i læremidlerne. Eleverne kan få oplæst bøgernes tekst på både dansk og fremmedsproget, tage noter, bruge relevante ressourcer og ordbøger og meget mere.

Vi har også udviklet små animerede læringsvideoer, som på få minutter (ofte 1-2 minutter) præsenterer eleven for essensen af det pågældende afsnit eller kapitel, som eleven netop har læst om. Derved præsenteres eleven visuelt for de væsentligste regler eller pointer i det behandlede afsnit.

”At lære er at øve”
Sådan skriver dr. pæd. Alexander von Oettingen et sted. Han beskriver det at øve som ”en grundlæggende læringsform i og ikke kun uden for undervisningen.” Og en central del af læremidlerne på Minlæring er netop et stort udbud af varierede øvelser. Minlæring indeholder både induktive og deduktive øvelser fra mere klassiske indsættelsesøvelser og oversættelser til øvelsestyper med fokus på iagttagelse, refleksion og produktion. Øvelserne kan have tre sværhedsgrader, så det er nemt for både elev og underviser at se progressionen og at differentiere undervisningen. De sværeste øvelser (fremhævet med en pokal) vil ofte være opbygget ud fra relevante øvelsestyper, som eleven vil møde til den skriftlige eksamen.

Alle øvelser giver øjeblikkelig feedback med svarvejledninger, så eleverne lærer, hvorfor de svarer forkert (eller rigtigt). Dermed er øvelserne stilladserende, da de understøtter elevernes læring med præcis og detaljeret feedback. For at motivere eleverne tildeles desuden point, medaljer og pokaler undervejs i arbejdet.

Du kan læse meget mere om Minlærings didaktiske fundament og sprogsyn ved at klikke her.

Fik du svar på det du søgte?