TYSKGRAM - Tysk grammatik

Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 år siden

Tysk grammatik til A-niveau. Komplet opslagsværk og grammatisk grundbog til undervisningen forfattet af Lone Ebbesen og Anne Hvelplund.

Forslag til progressionsplan
Herunder finder du et forslag til en progressionsplan baseret udelukkende på TYSKGRAMs grammatiske afsnit.

1. Ordklasser og sætningsanalyse
1.1. Ordklasser
1.2. Sætningsanalyse
1.3. Hoved- og ledsætninger
På STX og HHX er dette muligvis allerede gennemgået i AP og kan springes over.

2. Bestemmelsesord
2.1. Den bestemte artikel, der
2.2. Den ubestemte artikel, ein
2.3. Possessive pronominer
2.4. Andre bestemmelsesord

3. Det personlige pronomen
3.1. Det personlige pronomen

4. Verber I
4.1. Verbets tider
4.2. Kongruens
4.3. sein, haben, werden
4.4. Svage verber
4.5. Stærke verber

5. Ordstilling I
5.1. Verbet i hovedsætningen
5.2. Verbet i ledsætningen

6. Foreløbigt subjekt og es gibt
6.1. Sætninger med es som foreløbigt subjekt

7. Genitiv
7.1. Genitiv

8. Præpositioner
8.1. Præpositioner med akkusativ
8.2. Præpositioner med dativ
8.3. Tvivlspræpositioner

9. Relative pronominer
9.1. Relative pronominer

10. Verber II
10.1. Modalverber (V.8.1 og V.8.2)
10.2. Sammensatte verber
10.3. Passiv

11. Adjektiver I
11.1. Adjektivets svage bøjning (A.2.1)
11.2. Adjektivets stærke bøjning (A.2.2 og A.2.3)
11.3. Komparation

12. Kasus
12.1. Kasus styret af verber
12.2. Kasus styret af adjektiver

13. Substantiver
13.1. Substantivernes køn
13.2. Pluralis
13.3. Bøjning i kasus, n-bøjning og ns-bøjning

14. Verber III - speciel syntaks
14.1. Infinitiv
14.2. Participier

15. Adjektiver II
15.1. Participialadjektiver (SY.4.2 SY.4.3 og SY.4.4)
15.2. Participialkonstruktioner (SY.4.5 og SY.4.6)
15.3. Substantiverede adjektiver

16. Verber IV
16.1. Konjunktiv

17. Ordstilling II
17.1. Placering af adverbialled
17.2. Sætningens førsteplads
17.3. Objekternes rækkefølge

18. Særlige syntaktiske problemer
18.1. Sætningsknude (SY.2.1.)
18.2. Sætningskløvning (SY.2.2)
18.3. To ledsætninger på en gang (SY.2.3)

Fik du svar på det du søgte?