SPANSKGRAM - Spansk grammatik

Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 år siden

SPANSKGRAM er en komplet spansk grammatik på gymnasialt niveau med fokus på emner, som er udfordrende for danske elever. Læremidlet er forfattet af Erik Albrechtsen med Britt Lundgreen.

Forslag til progressionsplan
Herunder finder du et forslag til en progressionsplan baseret udelukkende på SPANSKGRAMs grammatiske afsnit.

1.g

1. Verber
1.1. Præsens ar, er, ir-verber
1.2. De hyppigste uregelmæssige verber, fx tener, ser, estar mfl.
1.3. Perfektum – herunder participium
1.4. Refleksive verber – herunder refleksivt pronomen
1.5. Diftongerende verber + verber med vokalskifte
1.6. Gerundium

2. Verbalkongruens
2.1. Verbalkongruens

3. Verbalperifraser
3.1. Nær fremtid: ir a + infinitiv
3.2. Estar + gerundium
3.3. Tener que + infinitiv

4. Verbet gustar – konstruktion
4.1. Verbet gustar

5. Verberne ser, estar, hay – bøjning, brug og forskel i betydning
5.1. Verberne ser, estar, hay

6. Verbet ir: bøjning og brug
6.1. Verbet ir

7. Ordklasser
7.1. Artikler - bøjning
7.2. Substantiver - bøjning
7.3. Adjektiver – bøjning og placering
7.4. Personlige pronomener - subjektsformer
7.5. Præpositionerne a, en, de, con

8. Køn- og talkongruens
8.1. Køn- og talkongruens

9. Genitiv – dannelse på spansk
9.1. Genitiv

10. Spørgeord
10.1. Intterrogative pronominer og adverbier (spørgeord)

11. Brug af accenter m.m. ¿…?, ¡…! , de + el = del, a + el = al
11.1. Brug af accenter

2.g

12. Verber
12.1. De to datider: præteritum og imperfektum: Bøjninger og anvendelse
12.2. Futurum og konditionalis: Bøjninger og anvendelse
12.3. Pluskvamperfektum: Bøjninger og anvendelse

13. Verbalperifraser
13.1. Hay que + infinitiv
13.2. Volver a + infinitiv
13.3. Acabar de + infinitiv
13.4. Ponerse a+ infinitiv
13.5. Dejar de + infinitiv
13.6. Empezar/comenzar a + infinitiv
13.7. Seguir/continuar + gerundium
13.8. Ir + gerundium
13.9. llevar + gerundium

14. Pronominer
14.1. Personlige pronominer (som objekter og efter præposition)
14.2. Demonstrative pronominer
14.3. Indefinitte pronomener

15. Adverbier
15.1. Forskel fra adjektiver: muy/mucho, bien/bueno
15.2. Stedsadverbier: aquí/ahí/allí

16. Adjektiver
16.1. Gradbøjning + bueno, malo, grande, pequeño – placering og gradbøjning

17. Præpositioner: por og para, sin m.fl.
17.1. Præpositioner

18. Direkte og indirekte objekt - som pronominer og som frie objekter
18.1. Pronominer

19. Sætningsanalyse: med særlig henblik på objekter og korrekt kasus og subjektsprædikat og køn- og talkongruens

3.g

20. Konjunktiv
20.1. Præsens: Bøjninger og anvendelse
20.2. Imperfektum: Bøjninger og anvendelse
20.3. Pluskvamperfektum: Bøjninger og anvendelse

21. Passiv
21.1. Med ser og estar
21.2. Med se-konstruktion

22. Modalverber
22.1. Hitverber
Bemærkning: Skal trænes hele vejen fra 1.g i etaper.

23. Adjektiver > < adverbier
23.1. Danne adverbium ud fra adjektiv + endelsen -mente

24. Sammenligningssætninger
24.1. Más/menos + que, más/menos + de (ved tal), mismo + que

25. Si-sætninger
25.1. I præsens indikativ + hovedsætning i præsens indikativ /futurum
25.2. I imperfektum konjunktiv + hovedsætning i konditionalis
25.3. I pluskvamperfektum konjunktiv + hovedsætning i pluskvamperfektum konditionalis

Fik du svar på det du søgte?