SPANSKGRAM Basis - Spansk basisgrammatik

Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 år siden

SPANSKGRAM Basis er en spansk basisgrammatik med fokus på den væsentligste grammatik. Oplagt at bruge i 1.g og i starten af 2.g. Læremidlet er forfattet af Erik Albrechtsen og Britt Lundgreen.

Forslag til progressionsplan
Herunder finder du et forslag til en progressionsplan baseret udelukkende på SPANSKGRAM Basis' grammatiske afsnit.

Verber 1
De spanske verber
Regelmæssig præsens
Uregelmæssig præsens

Kongruens
Verbalkongruens

Verber 2
Perfektum
Refleksive verber
Gerundium
Ser og estar
Tener og haber
Verbet ir
Verbet hacer
Verbet hay
Verbet gustar

Ordklasser
Artikler
Substantivers bøjning
Adjektivers bøjning og placering
Personlige pronominer som subjekt
Præpositionerne a, en, de, con

Kongruens
Talkongruens

Genitiv på spansk
Genitiv

Spørgeord
Intterogative pronominer og adverbier

Brug af accenter m.m.
Tegn, accenter og tryk – store og små bogstaver

Fik du svar på det du søgte?