Screeninger i tysk

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Her kan du læse uddybende om, hvordan vi har opbygget vores screeninger, og hvordan du tolker screeningsresultater.

Hvis du søger en guide til oprettelse af screeninger, finder du en guide til dette her.

 

Introduktion til læreren

Minlærings screeninger i tysk er selvrettende og giver læreren et nemt overblik over, om eleverne har grundlæggende sproglige færdigheder. Screeningen tester i sprogbrug, grammatik, syntaks, ordforråd, retstavning, læseforståelse og læsehastighed. Screeningen kan dermed give et indtryk af elevernes svagheder og styrker og danne grundlag for indsatsområder i undervisningen.

Screeningen er ikke diagnosticerende. For dybdegående test for fx ordblindhed skal screeningen følges op af en læsevejleders erfaringer og tests.

Som underviser kan du selv sammensætte screeningen ud fra de tilgængelige dele. Dermed kan du også dele screeningen op og gennemføre den over flere moduler eller differentiere screeningen, så kun udvalgte elever løser bestemte dele. I alt bør screeningen kunne gennemføres med alle dets dele på 60 minutter.

Til tysk har vi både udviklet en startscreening, som er målrettet fortsætter-tysk i 1.g og en midtvejs- og slutscreening udviklet til brug i 2.g eller 3.g.

 

Startscreening (1.g)

Startscreeningen tester eleverne i sprogbrug, grammatik, læsehastighed, læseforståelse og ordforråd. Der er lagt vægt på områder, eleverne forventes at kunne beherske efter folkeskolen. Dermed er screeningen oplagt at bruge efter grundforløbet til at få et hurtigt overblik over elevernes niveau.

1. Sprogbrug (grammatik)
Prøven i sprogbrug baserer sig på en række grammatiske områder, eleverne har mødt i folkeskolen. Det gælder bøjning af simple verber, artikler, substantiver samt personlige og possessive pronominer. Eleven bør have mellem 71-80 % korrekt for at opnå et tilfredsstillende resultat.

 2. Læseforståelse/læsehastighed
Eleven præsenteres for en kort tekst med tilhørende spørgsmål til forståelse af det læste. Læsehastigheden i tysk bør være på mellem 90 og 130 ord i minuttet. Læseforståelsen er tilfredsstilende ved resultat på 71-80 % (maksimalt 1-2 fejl).

Eleven kan ikke gå tilbage til teksten efter læsning. Dette for netop at kunne teste både læsehastighed og læseforståelse.

Ved evaluering kan resultaterne med fordel bruges til dialog med eleven, og hvis eleven har fået et resultat under 71 % i læseforståelse, kan eleven dermed gøres bevidst om, at opmærksomheden skal skærpes under læsning. Hvis eleven i flere af screeningens tests er udfordret, kan Minlærings screening følges op af nærmere undersøgelser ved en læsevejleder.

3. Lytteprøve
I lytteprøven præsenteres eleven for et kort lydklip, hvorefter eleven får spørgsmål til forståelse af indholdet i lydklippet. Lytteprøven afdækker om eleverne er i stand til at forstå oplæst tysk og kan sammenholdes med elevens score i læseforståelse. Nogle elever kan således være dårlige læsere, men være i stand til at forstå oplæst tekst.

Eleven kan ikke se lydklippet som tekst. Et resultat på 80 % korrekt i denne prøve må anses som værende tilfredsstillende.

 4. Ordforråd
Elevens ordforråd testes bl.a. gennem synonymer og antonymer for at klarlægge, om eleverne har et basalt ordforråd på tysk. En score på 80 % korrekt i denne prøve må anses som værende tilfredsstillende.


Samlet evaluering (karakter)
Mange undervisere har efterspurgt en vejledende omsætningstabel, som kan anvendes til at gå fra screeningens resultat til en egentlig karakter. At præsentere en sådan tabel er dog behæftet med stor usikkerhed, da meget afhænger af, hvordan screeningen er sammensat (hvilke dele er valgt), hvornår man tager screeningen i gymnasieforløbet, hvilke hjælpemidler man tillader eleverne at gøre brug af mv. Ved at undersøge hundredvis af elevbesvarelser kan Minlæring generelt præsentere nedenstående vejledende tabel, som dog netop bør anvendes vejledende.

% korrekt Karakter
0-39
40-55
56-70
71-80
81-90
91-100
00
02
4
7
10
12

 

Midtvejs- og slutscreening (2.g/3.g)

Midtvejs- og slutscreeningen indeholder fire dele, som tester inden for retstavning, grammatik, syntaks samt læsehastighed og læseforståelse.

Resultaterne kan med fordel sammenholdes med elevens resultater i startscreeningen, og da eleven også har adgang til alle resultaterne selv, kan resultaterne danne grundlag for en dialog med eleven på baggrund af resultaterne.

1. Retstavning
Eleven præsenteres for 20 indtalte sætninger, hvor et manglende ord skal udfyldes. Et resultat på 80 % korrekt må anses som tilfredsstillende (svarende til maksimalt 4 fejl).

2. Læsning og forståelse
Eleven præsenteres for en kort tekst med tilhørende spørgsmål til forståelse af det læste. Læsehastigheden i tysk bør være på mellem 90 og 130 ord i minuttet. En læseforståelse med 80 % korrekt må anses som tilfredsstillende (maksimalt 2 fejl).

Eleven kan ikke gå tilbage til teksten efter læsning. Dette for netop at kunne teste både læsehastighed og læseforståelse.

Ved evaluering kan resultaterne med fordel bruges til dialog med eleven, og hvis eleven har fået et resultat under 80 % i læseforståelse, kan eleven dermed gøres bevidst om, at opmærksomheden skal skærpes under læsning. Hvis eleven i flere af screeningens tests er udfordret, kan Minlærings screening følges op af nærmere undersøgelser ved en læsevejleder.

3. Grammatik og syntaks
Grammatiktesten har fokus på typiske fejltyper, eleverne begår herunder typiske bøjningsfejl, stavefejl, ord, som ofte forveksles, fejl i sætningsopbygning og ordstilling. Brug Minlærings opsamlende rapporter til denne test, da den med fordel kan danne grundlag for indsatsområder i undervisningen. Eleverne bør ikke få under 80 % korrekt i disse prøver.

Samlet evaluering (karakter)
Mange undervisere har efterspurgt en vejledende omsætningstabel, som kan anvendes til at gå fra screeningens resultat til en egentlig karakter. At præsentere en sådan tabel er dog behæftet med stor usikkerhed, da meget afhænger af, hvordan screeningen er sammensat (hvilke dele er valgt), hvornår man tager screeningen i gymnasieforløbet, hvilke hjælpemidler man tillader eleverne at gøre brug af mv. Ved at undersøge hundredvis af elevbesvarelser kan Minlæring generelt præsentere nedenstående vejledende tabel, som dog netop bør anvendes vejledende.

% korrekt Karakter
0-40
41-56
57-70
71-81
82-92
93-100
00
02
4
7
10
12
Fik du svar på det du søgte?