Screeninger i engelsk

Skrevet af Minlæring
Opdateret 11 måneder siden

Her kan du læse uddybende om, hvordan vi har opbygget vores screening, og hvordan du tolker screeningsresultater.

Hvis du søger en guide til oprettelse af screeninger, finder du en guide til dette her.

Introduktion til læreren
Minlærings screeninger i engelsk er selvrettende screeninger, som giver læreren et nemt overblik over, om eleverne har grundlæggende sproglige færdigheder. Screeningen tester i retstavning, grammatik, syntaks, læseforståelse og læsehastighed (afprøvet ved skønlitterære tekster). Screeningen kan dermed give et indtryk af elevernes svagheder og styrker og danne grundlag for indsatsområder i undervisningen.

Screeningen er ikke diagnosticerende. For dybdegående test for fx ordblindhed skal screeningen følges op af en læsevejleders erfaringer og tests.

Som underviser kan du selv sammensætte screeningen ud fra de tilgængelige dele. Dermed kan du også dele screeningen op og gennemføre den over flere moduler eller differentiere screeningen, så kun udvalgte elever løser bestemte dele. I alt bør screeningen kunne gennemføres med alle dets dele på 60 minutter.

Screeningens dele

Screeningen består af følgende dele:

1. Retstavning (orddiktat)
Eleven præsenteres for 40 indtalte sætninger, hvor et manglende ord skal udfyldes. Eleven bør ikke få under 90 % korrekt (svarende til maksimalt 4 fejl). Ordene er udvalgt inden for typiske ord, som forveksles. Dermed kan prøven ikke alene give et indtryk af elevernes stavefærdigheder men også give præg om indsatsområder i undervisningen.

2. Læsning og forståelse
Eleven præsenteres for en skønlitterær tekst og stilles derefter spørgsmål til forståelse af det læste. Læsehastigheden i engelsk bør være på mellem 130 og 180 ord i minuttet. Læseforståelsen bør til den skønlitterære tekst være på mindst 80 % (maksimalt 2 fejl). Læsning på 120 ord i minuttet hvor der samtidig svares korrekt på spørgsmålene, må anses for at være tilfredsstillende.

Eleven kan ikke gå tilbage til teksten efter læsning. Dette for netop at kunne teste både læsehastighed og læseforståelse.

Ved evaluering kan resultaterne med fordel bruges til dialog med eleven, og hvis eleven har fået et resultat under 80 % i den skønlitterære tekst, kan eleven dermed gøres bevidst om, at opmærksomheden skal skærpes under læsning. Hvis eleven i flere af screeningens tests er udfordret, kan Minlærings screening følges op af nærmere undersøgelser ved en læsevejleder. 

3. Grammatik og syntaks
Grammatiktesten har fokus på typiske fejltyper, eleverne begår herunder typiske bøjningsfejl, stavefejl, ord, som ofte forveksles, fejl i sætningsopbygning og ordstilling samt verbalkongruens. Brug Minlærings opsamlende rapporter til denne test, da den med fordel kan danne grundlag for indsatsområder i undervisningen. Eleverne bør ikke få under 80 % korrekt i disse prøver.

Samlet evaluering (karakter)
Mange undervisere har efterspurgt en vejledende omsætningstabel, som kan anvendes til at gå fra screeningens resultat til en egentlig karakter. At præsentere en sådan tabel er dog behæftet med stor usikkerhed, da meget afhænger af, hvordan screeningen er sammensat (hvilke dele er valgt), hvornår man tager screeningen i gymnasieforløbet, hvilke hjælpemidler man tillader eleverne at gøre brug af mv. Ved at undersøge hundredvis af elevbesvarelser kan Minlæring generelt præsentere nedenstående vejledende tabel, som dog netop bør anvendes vejledende.

% korrekt Karakter
00-39 00
40-55 02
56-70 4
71-80 7
81-90 10
91-100 12

Fik du svar på det du søgte?