Lærerguide til KINESISKGRAM

Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 måneder siden

KINESISKGRAM er forfattet af Troels Kjems Petersen med Simon Rom Gjerø som faglig redaktør.

KINESISKGRAM er en komplet grammatisk lærebog, der kan bruges på alle tre år af Kinesisk A i de gymnasiale uddannelser. 

Angående brug af tegn og pinyin i KINESISKGRAM

Da KINESISKGRAM har fokus på at styrke elevernes mulighed for at lære at mestre kinesisk grammatik på en let og tilgængelig måde, anvender læremidlet udelukkende transskriptionssystemet pinyin. Dette betyder også, at eleverne i deres besvarelse af opgaverne til kapitlerne ikke skal bruge kinesiske tegn, men derimod pinyin (både med og uden toner). Undtagelsen til dette er i gloselisterne, hvor alle gloser er skrevet med både pinyin og simplificerede kinesiske tegn.

Læringssyn

KINESISKGRAM dækker samtlige grammatiske emner, der fremgår af læreplanen for faget Kinesisk A. Læremidlet er skrevet med et kommunikativt fokus for at fremme elevernes lyst og evne til at bruge sproget aktivt fra starten af. Derfor indeholder de fleste kapitler en gloseliste, som giver eleverne et overblik over relevant og højfrekvent ordforråd. Ordene fra gloselisterne bruges løbende i kapitlernes eksempler samt i øvelsernes sætninger, så elevernes basale ordforråd styrkes i samspil med grammatiktræningen. Læremidlet er opbygget efter et induktivt princip, hvor teorien er inddelt i overskuelige underafsnit med tilhørende progressionsinddelte øvelser, så elevens læring bliver stilladseret undervejs i arbejdet med kinesisk.

Forslag til progressionsplan

Hvis man vælger at bruge KINESISKGRAM som udgangspunkt for sin undervisning i Kinesisk A, er det vigtigt, at man som underviser støtter op og træner de forskellige grammatiske emner, der præsenteres her, i klassen, så elevernes forståelse og tilegnelse af det kinesiske sprog fæstnes på lang sigt. Følgende progressionsplan er et forslag til, hvordan KINESISKGRAM kan bruges fra 1. g til 3. g i Kinesisk A:

1. g (efterår)

Fokus på grundlæggende kinesisk:

1.g (forår)

Fokus på at gøre elevernes sprog mere beskrivende:

2. g (efterår)

Fokus på at skabe dybde i elevernes mundtlige sprog:

2. g (forår)

Fokus på det mere avancerede grammatik: 

3. g (efterår)

Fokus på det rigtig svære og ikke så ofte brugte grammatik samt repetition:

3. g (forår )

Fokus på repetition: Her bør man repetere, hvad man har lært i alle tre år.

Fik du svar på det du søgte?