FRANSKGRAM Basis - Fransk basisgrammatik

Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 år siden

FRANSKGRAM Basis er en komprimeret fransk grammatik i 11 kapitler med fokus på det væsentlige stof til de første år i gymnasiet. Læremidlet er målrettet B-niveau og er forfattet af Alexis Gratpenche.

Forslag til progressionsplan
Herunder finder du et forslag til en progressionsplan baseret udelukkende på FRANSKGRAM Basis' grammatiske afsnit.

Progressionsplan
1. Substantiver og artikler
1.1. Substantivers køn
1.2. Substantivers bøjning i tal
1.3. Ubestemte artikler
1.4. Bestemte artikler (inkl. artsartikel)
1.5. Delingsartikler

2. Verber - nutid
2.1. Intro om de franske verber og de 3 grupper
2.2. Bøjning af être (at være) og avoir (at have)
2.3. Bøjning af -er, -ir og -re verber (inkl. lidt om udtalen)

3. Adjektiver
3.1. Køn og tal
3.2. Placering
3.3. Kort om gradbøjning

4. Possessive pronominer og genitiv
4.1. Possessive pronominer (bundne og ubundne) 
4.2. Genitiv (... de ... )

5. Verber - futur proche (nær fremtid) og passé récent (nær fortid)
5.1. Brug og dannelse af futur proche
5.2. Brug og dannelse af passé récent

6. Nægtelser
6.1. ne ... pas/plus/rien/jamais/personne

7. Adverbier
7.1. Introduktion til adverbier

8. Verber - passé composé
8.1. Intro (dannelse og brug)
8.2. Bøjning af -er, -ir og -re verber

9. Demonstrative pronominer
9.1. Demonstrative pronominer

10. Spørgsmål
10.1. Spørgeord
10.2. Spørgsmålsdannelse

11. Verber - imparfait
11.1. Intro (dannelse og brug ift. passé composé)
11.2. Bøjning af -er, -ir og -re verber

Fik du svar på det du søgte?