ENGRAM Basis - Engelsk basisgrammatik

Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 år siden

ENGRAM Basis er målrettet arbejdet med sprog og grammatik på B-niveau. Læremidlet er forfattet af Thomas Boesen, Sarah Barding, Emilie Bach og Ingrid Kruse. ENGRAM Basis er udviklet som en basisgrammatik med fokus på den grundlæggende engelske grammatik, og den er derfor ideel i de første år på gymnasiet, på EUX eller som supplement til ENGRAM.

Forslag til progressionsplan
Progressionsplanen skal bruges som inspiration til tilrettelæggelsen af grammatikundervisningen med udgangspunkt i ENGRAM Basis. Progressionsplanen lægger op til, at der startes med en simpel introduktion til verber, hvorefter der kan arbejdes med substantiver og artikler. Der kan derefter arbejdes med simple sætninger på engelsk (substantiv + verbum). De resterende dele af progressionsplanen fokuserer på områder, som typisk volder danske elever problemer (høj fejlfrekvens).

Grammatikundervisningen kan med fordel suppleres med øvrige relaterede afsnit i relevante kapitler i ENGRAM Basis.

Hvis du fortsætter eller kombinerer grammatikundervisningen med ENGRAMs (større) grammatik (se ENGRAMs selvstændige progressionsplan her), vil du kunne springe flere emner over efter behov og ud fra en vurdering af elevernes svagheder. Brug evt. Minlærings resultatmodul til at få en idé om dette.

#1 To be
#2 To have
#3 Regelmæssige verber
#4 Uregelmæssige verber
#5 Substantiver
#6 Artikler
#7 Genitiv
#8 Omskrivning med to do
#9 Modalverber
#10 Futurum
#11 Udvidet tid
#12 Særlig brug af ing-form
#13 Ordstilling
#14 Adjektiver
#15 Adverbium eller adjektiv
#16 Præpositioner
#17 Præposition + that-sætning
#18 Aktiv og passiv form
#19 Possessive pronominer
#20 Demonstrative pronominer
#21 Refleksive pronominer
#22 Indefinitte pronominer
#23 Relative pronominer
#24 Interrogative pronominer

Fik du svar på det du søgte?