ENGRAM AVU - Engelsk grammatik

Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 år siden

Engelsk grammatik udviklet til AVU/FGU-undervisning. Materialet består af tre grammatikbøger til hhv. basisniveau, G-niveau og F-E-D-niveau.

Forslag til progressionsplaner
I det følgende præsenteres tre progressionsplaner baseret på hver af de tre grammatikbøger, Back to Basics, Starting Out og Focus on Grammar, som hver især dækker AVU-niveauerne basis, G-niveau og F-E-D-niveau.

Back to Basics (Basisniveau)

To be i nutid
To have i nutid
Navneord - kendeord
Navneord - flertalsdannelse
Udsagnsord i nutid
Spørgende sætninger
Nægtende sætninger
Udvidet nutid
Personlige stedord
Ejestedord
Talord og klokken

To be i datid
To have i datid
Regelmæssige udsagnsord i datid
To be i førnutid
To have i førnutid
Regelmæssige udsagnsord i førnutid
Uregelmæssige udsagnsord
Mådesudsagnsord
Omskrivning med do
Some og any
Fremtid

Starting Out (G-niveau)

To be i nutid og datid
To have i nutid og datid
Navneord 1
Navneord 2
Ejefald
Personlige stedord
Ejestedord
To be og to have i førnutid, førdatid og fremtid
Regelmæssige udsagnsord i nutid og datid
Regelmæssige udsagnsord i førnutid, førdatid og fremtid
Ordstilling
Tillægsord
Uregelmæssige udsagnsord i nutid og datid
Uregelmæssige udsagnsord i førnutid, førdatid og fremtid
Mådesudsagnsord
Omskrivning med do i spørgende sætninger
Omskrivning med do i nægtende sætningerUdvidede tider
Udsagnsord i fremtid
Henførende stedord
Påpegende stedord
Ubestemte stedord
Tillægsord og biord
Tal og tid

Focus on Grammar (F-E-D-niveau)

To be
To have
Regelmæssige udsagnsord
Uregelmæssige udsagnsord
Navneord
Kendeord
Ejefald
Omskrivning med to do
Mådesudsagnsord
Fremtid
Udvidet tid
Særlig brug af ing-form
Ordstilling
Tillægsord
Biord eller tillægsord
Forholdsord
Forholdsord + that-sætning
Aktiv og passiv form
Ejestedord
Påpegende stedord
Tilbagevisende stedord
Ubestemt stedord
Henførende stedord
Spørgende stedord

Fik du svar på det du søgte?