TYSKGRAM Mellemtrin

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Funktionelt og ordforrådstrænende læremiddel til mellemtrinnet
TYSKGRAM Mellemtrin målrettet 5.-7. klassetrin er et læremiddel med fokus på såvel ordforrådstilegnelse som grammatisk forståelse. Læremidlet er opbygget ud fra en bevidsthed om, at eleverne på dette niveau stifter bekendtskab med tysk for allerførste gang – med andre ord er det struktureret med henblik på gradvist at opbygge et tysk ordforråd hos eleverne, så de bliver i stand til at kommunikere om emner, der føles nærliggende for dem. Gennem arbejdet med TYSKGRAM Mellemtrin får de således indarbejdet brugbare ord og vendinger til at tale om sig selv og deres familie, kæledyr, venner, fritidsinteresser, rejser osv.

I forlængelse af læremidlets store fokus på træning af ordforråd er der på alle kapitelforsider en gloseliste over de (frekvente) tyske ord, der fremgår af det enkelte kapitel, ligesom hvert opsamlingsafsnit afsluttes med to små opsummerende øvelser, der kan give et indtryk af elevernes gradvist voksende ordforråd.

Hverdagssituationer i lyd og billede
Alle kapitler tager udgangspunkt i korte tyske videoer, der præsenterer en hverdagssituation for eleven, og som giver eleven et godt indblik i relevante dialogiske vendinger samt udtalen af disse.

Overskuelig grammatik med udgangspunkt i de specifikke emner
Emnekapitlerne indeholder undervejs korte og overskuelige afsnit om relevante grammatiske områder, hvor eleven kan træne fx udsagnsordenes bøjning, navneordenes køn og lignende. Kapitlerne slutter i øvrigt med en opsamling, hvor eleverne skal forholde sig til emnet samt de ord og vendinger og evt. grammatiske bøjninger, de har arbejdet med i kapitlet.

Ønsker man at supplere med flere grammatikøvelser uden for de emnebaserede kontekster, findes der i samme læremiddel en række træningsøvelser, der lader eleven træne grammatikken mere indgående.

Interaktive og stilladserende øvelser i tre sværhedsgrader
Læremidlet indeholder sammenlagt 109 varierede, interaktive og stilladserende øvelser, der tager udgangspunkt i enten tekst, video eller lyd. Stilladseringen består i øvelsernes øjeblikkelige feedback og automatiske frigivelse af ledetråde, hvis eleverne undervejs skulle få brug for en hjælpende hånd.

Alle øvelser er i øvrigt udviklet og tilrettelagt efter en stigende sværhedsgrad for at understøtte en løbende progression hos den enkelte elev. Øvelserne er efter sværhedsgraderne let, medium og svær markeret med henholdsvis grøn, blå og rød farve.

Forslag til progressionsplan
Progressionsplanen nedenfor er vores forslag til, hvordan I kan tilrettelægge grammatikundervisningen i hhv. 5., 6. og 7. klasse med udgangspunkt i TYSKGRAM Mellemtrin.

5. klassetrin
Buchstaben und Wörter:
B.1 Das deutsche Alphabet
B.2 Navneord og kendeord
B.3 Opsamling

Hallo!
H.1 Hallo! Ich heiße...
H.2 Eins, zwei, drei…
H.3 Sein: bin, bist, ist
H.4 Opsamling

Familie und Freundschaft:
F.1 Das ist meine Familie
F.2 Ejestedord
F.3 Freundschaft ist wichtig
F.4 Opsamling

6. klassetrin
Meine Freizeit:
M.1 Meine Freizeit
M.2 Udsagnsords bøjning i nutid
M.3 Die Wochentage
M.4 Opsamling

Navneord:
S.1 Hvad er navneord?
S.2 Kendeord og køn

Die Jahreszeiten:
J.1 Die vier Jahreszeiten
J.2 Monate und Daten
J.3 Feiertage
J.4 Opsamling

7. klassetrin
Udsagnsord:
V.1 Sein, haben og werden
V.2 Udsagnsords bøjning i nutid

Reisen:
R.1 Hast du bald Ferien?
R.2 Transportmittel und Uhrzeiten
R.3 Im Café
R.4 Opsamling

Stedord:
P.1 Personlige stedord
P.2 Ejestedord

Fik du svar på det du søgte?