ENGRAM Udskoling

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Funktionelt læremiddel til udskolingen
ENGRAM Udskoling er en komplet engelsk grammatik målrettet folkeskolens ældste klassetrin (8.-9. klasse samt 10. klasse). Læremidlet er baseret på et funktionelt sprogsyn, hvilket betyder, at eleverne gennem øvelsesarbejdet får rig mulighed for at arbejde med grammatikken i en autentisk og meningsfuld sproglig kontekst.

Prøveklar med ENGRAM Udskoling
ENGRAM Udskoling dækker de gældende Fælles Mål for sprogligt fokus i engelsk, og læremidlet er struktureret på traditionel vis med ordklasseinddelte kapitler, hvilket især gør det anvendeligt som opslagsværk i såvel undervisningen som til afgangsprøven. På Minlærings platform findes desuden en række opgavesæt opbygget efter de officielle eksamenssæt, og disse fungerer aldeles godt som forberedelse til den skriftlige afgangsprøve for hhv. 9. og 10. klasse.

Varierede, interaktive og stilladserende øvelser
Kapitlernes øvelsesmateriale udgør sammenlagt 283 varierede, interaktive og stilladserende øvelser, der tager udgangspunkt i enten tekst, video eller lyd. Stilladseringen består i øvelsernes øjeblikkelige feedback og automatiske frigivelse af ledetråde, hvis eleverne undervejs skulle få brug for en hjælpende hånd.

Øvelser i tre sværhedsgrader
Alle øvelser er udviklet og tilrettelagt efter en stigende sværhedsgrad for at understøtte en løbende progression hos den enkelte elev. Inddelingen i sværhedsgrader er derudover oplagt til brug i differentieret undervisning, hvor der tages hensyn til elevernes forskellige faglige forudsætninger.

Øvelserne er efter sværhedsgraderne let, medium og svær markeret med henholdsvis grøn, blå og rød farve. Enkelte kapitler indeholder mere end rigeligt med øvelser, hvorfor det vil være en idé at starte med de grønne og kun rykke videre til blå og rød, hvis eleverne kræver mere udfordring.

Forslag til progressionsplan
Progressionsplanen nedenfor er vores forslag til, hvordan I kan tilrettelægge grammatikundervisningen i hhv. 8. og 9./10. klasse med udgangspunkt i ENGRAM Udskoling.

8. klassetrin
Udsagnsord 1:
V.1 Regelmæssige udsagnsord og udsagnsordets tider
V.2 Uregelmæssige udsagnsord

Navneord og kendeord 1:
S.1 Kendeord
S.2 Flertalsdannelse

Ordstilling:
O.1 Ligefrem/omvendt ordstilling

Udsagnsord 2:
V.4 Hjælpeudsagnsord
V.5 Omskrivning med do
V.7 Fremtid

Navneord og kendeord 2:
S.3 Ejefald (genitiv)

Udsagnsord 3:
V.3 De udvidede tider
V.6 Mådesudsagnsord

Tillægsord og biord:
A.1 Introduktion til tillægsord og biord
A.2 Tillægsord

Stedord 1:
PR.1 Introduktion til stedord
PR.2 Personlige stedord

Forholdsord:
P.1 Introduktion til forholdsord

Stedord 2:
PR.3 Ejestedord
PR.4 Påpegende stedord

9./10. klassetrin
Tegnsætning 1:
TS.1 Punktum
TS.3 Anførselstegn
TS.4 Staveregler

Udsagnsord:
V.8 Særlig brug af ing-form
V.9 Aktiv og passiv form

Navneord og kendeord:
S.4 Tællelige og utællelige navneord

Sætningsanalyse 1:
SA.5 Introduktion til hovedsætning og ledsætning

Tegnsætning 2:
TS.2 Komma

Tillægsord og biord:
A.3 Biord
A.4 Tillægsord eller biord

Ordstilling:
O.2 Biordenes placering

Stedord 1:
PR.5 Tilbagevisende stedord
PR.6 Ubestemte stedord

Forholdsord:
P.2 Liste over forholdsord og faste vendinger
P.3 Forholdsord og that-sætning/navneform

Stedord 2:
PR.7 Henførende stedord
PR.8 Spørgende stedord

Sætningsanalyse 2:
SA.1 Introduktion til sætningsanalyse
SA.2 Grundled, udsagnsled, genstandsled og hensynsled
SA.6 Verbalkongruens
SA.3 Omsagnsled til grundled
SA.4 Biled

Fik du svar på det du søgte?