ENGRAM Mellemtrin

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Funktionelt læremiddel til mellemtrinnet
ENGRAM Mellemtrin er en komplet engelsk grammatik målrettet folkeskolens mellemtrin (5.-7. klasse). Læremidlet er baseret på et funktionelt sprogsyn, hvilket betyder, at eleverne gennem øvelsesarbejdet får rig mulighed for at arbejde med grammatikken i en autentisk og meningsfuld sproglig kontekst.

Varierede, interaktive og stilladserende øvelser
Kapitlernes øvelsesmateriale udgør sammenlagt 146 varierede, interaktive og stilladserende øvelser, der tager udgangspunkt i enten tekst, video eller lyd. Stilladseringen består i øvelsernes øjeblikkelige feedback og automatiske frigivelse af ledetråde, hvis eleverne undervejs skulle få brug for en hjælpende hånd.

Øvelser i tre sværhedsgrader
Alle øvelser er udviklet og tilrettelagt efter en stigende sværhedsgrad for at understøtte en løbende progression hos den enkelte elev. Inddelingen i sværhedsgrader er derudover oplagt til brug i differentieret undervisning, hvor der tages hensyn til elevernes forskellige faglige forudsætninger.

Øvelserne er efter sværhedsgraderne let, medium og svær markeret med henholdsvis grøn, blå og rød farve. Enkelte kapitler indeholder mere end rigeligt med øvelser, hvorfor det vil være en idé at starte med de grønne og kun rykke videre til blå og rød, hvis eleverne kræver mere udfordring.

Forslag til progressionsplan
Progressionsplanen nedenfor er vores forslag til, hvordan I kan tilrettelægge grammatikundervisningen i hhv. 5., 6. og 7. klasse med udgangspunkt i ENGRAM Mellemtrin.

5. klassetrin
Udsagnsord 1:
U.1 Udsagnsordets tider

Navneord 1:
N.1 Navneord og kendeord
N.2 Flertalsdannelse

Stedord 1:
PR.1 Introduktion til stedord
PR.2 Personlige stedord
PR.3 Ejestedord

Navneord 2:
N.3 Ejefald

Tillægsord og biord 1:
AA.1 Tillægsord

Stedord 2:
PR.8 Spørgende stedord
PR.4 Påpegende stedord

6. klassetrin
Ordstilling:
O.1 Ligefrem og omvendt ordstilling

Udsagnsord 2:
U.2 Uregelmæssige udsagnsord

Forholdsord:
P.1 Introduktion til forholdsord
P.2 Forholdsord og faste vendinger

Stedord 3:
PR.5 Tilbagevisende stedord
PR.7 Henførende stedord

7. klassetrin
Udsagnsord 3:
U.3 Udvidet tid

Navneord 3:
N.4 Utællelige navneord

Tillægsord og biord 2:
AA.2 Biord

Udsagnsord 3:
U.4 Hjælpeudsagnsord
U.5 Omskrivning med do

Stedord 4:
PR.6 Ubestemte stedord

Tegnsætning:
T.1 Sæt komma på engelsk

Fik du svar på det du søgte?