DANSKGRAM Udskoling

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Funktionelt læremiddel til udskolingen
DANSKGRAM Udskoling er en komplet dansk grammatik målrettet folkeskolens ældste klassetrin (7.-9. klasse samt 10. klasse). Læremidlet er baseret på et funktionelt sprogsyn, hvilket betyder, at eleverne gennem øvelsesarbejdet får rig mulighed for at arbejde med grammatikken i en autentisk og meningsfuld sproglig kontekst.

Prøveklar med DANSKGRAM Udskoling
DANSKGRAM Udskoling dækker de gældende Fælles Mål for sproglig bevidsthed og korrektur i dansk, og læremidlet er struktureret på traditionel vis med ordklasseinddelte kapitler, hvilket især gør det anvendeligt som opslagsværk i såvel undervisningen som til afgangsprøven. På Minlærings platform findes desuden en række opgavesæt, opbygget efter de officielle eksamenssæt, og disse fungerer aldeles godt som forberedelse til den skriftlige afgangsprøve for hhv. 9. og 10. klasse.

Varierede, interaktive og stilladserende øvelser
Kapitlernes øvelsesmateriale udgør sammenlagt 308 varierede, interaktive og stilladserende øvelser, der tager udgangspunkt i enten tekst, video eller lyd. Stilladseringen består i øvelsernes øjeblikkelige feedback og automatiske frigivelse af ledetråde, hvis eleverne undervejs skulle få brug for en hjælpende hånd.

Øvelser i tre sværhedsgrader
Alle øvelser er udviklet og tilrettelagt efter en stigende sværhedsgrad for at understøtte en løbende progression hos den enkelte elev. Inddelingen i sværhedsgrader er derudover oplagt til brug i differentieret undervisning, hvor der tages hensyn til elevernes forskellige faglige forudsætninger.
Øvelserne er efter sværhedsgraderne let, medium og svær markeret med henholdsvis grøn, blå og rød farve. Enkelte kapitler indeholder mere end rigeligt med øvelser, hvorfor det kan være en idé at starte med de grønne og kun rykke videre til blå og rød, hvis eleverne kræver mere udfordring.

Forslag til progressionsplan
Progressionsplanen nedenfor er vores forslag til, hvordan I kan tilrettelægge grammatikundervisningen i hhv. 7., 8. og 9./10. klasse med udgangspunkt i DANSKGRAM Udskoling.

7. klassetrin
Navneord 1:
N.1 Introduktion til navneord
N.2 Egennavne (proprier) og fællesnavne (appellativer)

Udsagnsord 1:
U.1 Introduktion til udsagnsord
U.2 Udsagnsordets tider

Navneord 2:
N.3 Navneordenes bøjning
N.4 Ejefald (genitiv)

Sætningsanalyse 1:
S.1 Udsagnsled (verballed)
S.2 Grundled (subjekt)
S.3 Genstandsled (direkte objekt)
S.4 Hensynsled (indirekte objekt)

Tekst, periode og sætning 1:
TS.1 Tekst og periode
TS.2 Helsætning og ledsætning

Sproglig opmærksomhed og ordkendskab 1:
KS.2 Morfemer

Navneord 3:
N.5 Sammensatte navneord
N.6 R-problemer i navneord

Grammatisk opmærksomhed og korrektur 1:
KS.1 Endelserne -ene eller -ende?
KS.2 Sidder eller sætter?
KS.3 Springer eller sprænger?
KS.4 Hængte eller hang?

Sætningsanalyse 2:
S.5 Omsagnsled til grundled (subjektsprædikat)
S.6 Omsagnsled til genstandsled (objektsprædikat)
S.7 Biled (adverbialled)

Talord:
T.1
Talord
T.2 Forklaring på tallenes navne

Lydord og udråbsord:
L.1 Lydord
L.2 Udråbsord

8. klassetrin
Tegnsætning 1:
T.1 Introduktion til tegnsætning
T.2 Punktum
T.3 Spørgsmålstegn
T.4 Udråbstegn

Sproglig opmærksomhed og ordkendskab 2:
KS.4 Begreber
KS.3 Synonymer og antonymer

Udsagnsord 2:
U.3 Regelmæssige og uregelmæssige udsagnsord
U.4 Aktiv og passiv

Tillægsord 1:
T.1 Introduktion til tillægsord
T.2 Bøjning af tillægsord

Grammatisk opmærksomhed og korrektur 2:
KS.5 Vidst eller vist?
KS.6 Får eller for?
KS.7 Nogen eller nogle?

Tillægsord 2:
T.3 Gradbøjning af tillægsord

Stedord 1:
P.1 Introduktion til stedord
P.2 Personlige stedord
P.3 Ejestedord

Bindeord:
K.1 Bindeord

Tekst, periode og sætning 2:
TS.3 Helsætningsstamme (hovedsætning)
TS.4 Genkend en ledsætning med ikke-prøven
TS.5 Genkend en ledsætning ud fra indledningsord

Sætningsanalyse 3:
S.8 Ledsætninger som sætningsled

Tegnsætning 2 (her kan der med fordel fokuseres på grønne øvelser):
T.6 Komma (med startkomma)
T.7 Komma (uden startkomma)

Tekst, periode og sætning 3:
TS.6 Bydemåde (imperativ) som selvstændig sætning

Grammatisk opmærksomhed og korrektur 3:
KS.8 I, De, Dem og Deres
KS.9 Enkelt eller dobbelt konsonant?
KS.10 Yndling eller yngling?

9./10. klassetrin
Sproglig opmærksomhed og ordkendskab 3:
KS.1 Ordkendskab
KS.5 Faste vendinger, talemåder og ordsprog

Tegnsætning 3:
T.5 Kolon
T.8 Semikolon

Grammatisk opmærksomhed og korrektur 4:
KS.11 At eller og?
KS.12 Ad eller af?
KS.13 Nødt til

Tegnsætning 4:
T.11 Anførselstegn
T.12 Apostrof

Kendeord:
K.1 Bestemt og ubestemt kendeord

Forholdsord:
F.1 Forholdsord

Udsagnsord 3:
U.5 Mådesudsagnsord
U.6 R-problemer i udsagnsord

Tegnsætning 5 (repetition: her kan der med fordel fokuseres på blå/røde øvelser):
T.6 Komma (med startkomma)
T.7 Komma (uden startkomma)

Stedord 3:
P.7 Henførende stedord
P.8 Ubestemte stedord

Tegnsætning 6:
T.9 Tankestreg og bindestreg
T.10 Parentes

Grammatisk opmærksomhed og korrektur 5:
KS.14 Hvis eller vis?
KS.15 A eller æ?

Stedord 2:
P.4 Påpegende stedord
P.5 Tilbagevisende stedord
P.6 Spørgende stedord

Biord:
B.1 Biord
B.2 Kort og lang form

Fik du svar på det du søgte?