DANSKGRAM Mellemtrin

Skrevet af Minlæring
Opdateret 2 år siden

Funktionelt læremiddel til mellemtrinnet
DANSKGRAM Mellemtrin er en komplet engelsk grammatik målrettet folkeskolens mellemtrin (3.-6. klasse). Læremidlet er baseret på et funktionelt sprogsyn, hvilket betyder, at eleverne gennem øvelsesarbejdet får rig mulighed for at arbejde med grammatikken i en autentisk og meningsfuld sproglig kontekst.

Varierede, interaktive og stilladserende øvelser
Kapitlernes øvelsesmateriale udgør sammenlagt hundredvis af varierede, interaktive og stilladserende øvelser, der tager udgangspunkt i enten tekst, video eller lyd. Stilladseringen består i øvelsernes øjeblikkelige feedback og automatiske frigivelse af ledetråde, hvis eleverne undervejs skulle få brug for en hjælpende hånd.

Øvelser i tre sværhedsgrader
Alle øvelser er udviklet og tilrettelagt efter en stigende sværhedsgrad for at understøtte en løbende progression hos den enkelte elev. Inddelingen i sværhedsgrader er derudover oplagt til brug i differentieret undervisning, hvor der tages hensyn til elevernes forskellige faglige forudsætninger.

Øvelserne er efter sværhedsgraderne let, medium og svær markeret med henholdsvis grøn, blå og rød farve. Enkelte kapitler indeholder mere end rigeligt med øvelser, hvorfor det vil være en idé at starte med de grønne og kun rykke videre til blå og rød, hvis eleverne kræver mere udfordring.

Forslag til progressionsplan
Progressionsplanen nedenfor er vores forslag til, hvordan I kan tilrettelægge grammatikundervisningen i hhv. 3., 4., 5. og 6. klasse med udgangspunkt i DANSKGRAM Mellemtrin.

3. klassetrin
Ordkendskab:
O.1 Sammensatte ord og morfemer

Navneord:
N.1 Introduktion til navneord
N.2 Navneordenes bøjning
N.4 Sammensatte navneord

Tegnsætning:
T.1 Punktum
T.4 Spørgsmålstegn og udråbstegn

4. klassetrin

Ordkendskab:
O.2 Ords oprindelse

Navneord:
N.3 Ejefald

Udsagnsord:
U.1 Introduktion til udsagnsord og udsagnsordets tider
U.2 Regelmæssige og uregelmæssige udsagnsord

Retstavning:
R.1 Enkelt- eller dobbeltkonsonant?
R.4 Synes eller syntes?

Tillægsord:
T.1 Introduktion til tillægsord
T.2 Gradbøjning af tillægsord

Stedord 1:
ST.1 Introduktion til stedord
ST.2 Personlige stedord
ST.3 Ejestedord

Tegnsætning:
T.5 Direkte tale

5. klassetrin
Forholdsord:
F. Introduktion til forholdsord

Bindeord:
B.1 Introduktion til bindeord

Biord:
BI.1 Introduktion til biord
BI.2 Kort og lang form

Talord:
TA.1 Introduktion til talord

Lydord og udråbsord:
L.1 Introduktion til lydord og udråbsord

Stedord 2:
ST.4 Spørgende stedord
ST.5 Henførende stedord

Retstavning:
R.2 Endelsen -ene eller -ende?
R.3 Endelsen -e, -r eller -er?

6. klassetrin
Sætningsanalyse:
S.1 Udsagnsled
S.2 Grundled
S.3 Genstandsled
S.4 Hensynsled
S.5 Biled
S.6 Helsætninger og ledsætninger

Tegnsætning:
T.2 Komma (med startkomma) eller T.3 Komma (uden startkomma)

Retstavning:
R.5 Ligger eller lægger?
R.6 Hængte eller hang?
R.7 Vidst eller vist?
R.8 For eller får?
R.9 Nogen eller nogle?
R.10 At eller og?
R.11 Nødt til

Fik du svar på det du søgte?