Omdøb liste

Giv din liste et nyt navn
Skrevet af Minlæring
Opdateret 3 år siden

Du kan omdøbe en liste ved at klikke på "Indstillinger" i nederste højre hjørne af Fejlretter, hvorefter du klikker dig ind på din listes navn. Når du fører musen over listen i oversigten, får du mulighed for at vælge "Omdøb":

Fik du svar på det du søgte?